menu sluiten

Clubservices

Aanmelden lidmaatschap

Iedereen die in bezit is van een Jaguar en/of Daimler kan zich als kandidaat-lid aanmelden.  Indien u (nog) niet in het bezit bent van een Jaguar en/of Daimler kunt u donateur worden. U heeft dan alleen geen stemrecht op onze Algemene Ledenvergadering. U kunt zich hier aanmelden.

Het eenmalige inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie (op basis van automatische incasso) zijn respectievelijk € 15,- en € 60,- (automatische incasso of via de clubwinkel) of € 65,- (andere betaalwijzen). Het boekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. Nieuwe leden die zich tussen 1 mei en 1 oktober aanmelden krijgen een reductie  op de contributie voor het lopende jaar. Aanmelden in oktober betekent 13 maanden lidmaatschap tegen betaling van 1 jaarcontributie (+ inschrijfgeld). Vanwege de hogere portokosten geldt een voor leden buiten Nederland een toeslag van € 20,- indien het clubblad naar het buitenlandadres wordt opgestuurd. Bij het aanmelden rekent u direct via de clubwinkel voor het 1e clubjaar af via IDEAL.

Opzeggen lidmaatschap

Mocht u onverhoopt onze vereniging willen verlaten, dan kunt u zich schriftelijk afmelden bij onze ledenadministrateur. Na ontvangst van uw opzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging.U moet uw afmelding dan per e-mail of per brief voor 30 september zenden aan: ledenadministratie JDCH, It Hôf 14, 8754 KD Makkum. E-mail: administrateur@jdch.nl. Na deze datum staat u voor het komend jaar weer als lid ingeschreven tot en met oktober van het volgende jaar en gaat de club ook voor u financiële verplichtingen aan.

click the edit button to change this text.

Ik wil lid worden