menu sluiten

Algemene Ledenvergadering 2020

ALV2749x500

Algemene Ledenvergadering

Zaterdagmiddag 21 maart 2020 in het Louwman Museum in Den Haag

Het bestuur van de Jaguar Daimler Club Holland nodigt alle leden van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op 21 maart 2020. De ALV zal dit keer plaatsvinden in het Louwman Museum (www.louwmanmuseum.nl). Het adres is Leidsestraatweg 57, 2594 BB Den Haag.
Het bezoek aan dit prachtige automuseum is inbegrepen.

Tijdens de ALV zal het bestuur verslag doen van het reilen en zeilen van de club in het afgelopen jaar en bent u in de gelegenheid om uw visie en/of wensen kenbaar te maken. Tevens zal de financiële verslaglegging plaatsvinden, zal een secretaris worden benoemd, zullen de vacatures in het bestuur de revue passeren en zullen de jubilarissen worden gehuldigd, dat zijn de jubilarissen die dit jaar 25 respectievelijk 40 jaar lid zijn van de JDCH.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

13.00 uur                 Ontvangst met koffie/thee en iets erbij

13.30 – 15.00 uur    Algemene Ledenvergadering

15.00 – 15.30 uur    Mogelijkheid tot napraten bij een glaasje

15.00 – 17.00 uur    Vrij bezoek aan het Louwman Museum

Een gedetailleerde agenda voor het ALV-gedeelte wordt in het februarinummer van de Gazette en te zijner tijd op de JDCH-website en in de nieuwsbrief gepubliceerd.

U wordt dringend verzocht zich uiterlijk 31 januari a.s. op te geven vanwege het reserveren van de ruimte en de catering in het museum. U kunt als JDCH-lid maximaal één introducé meenemen. Alleen leden met een geldige lidmaatschapspas hebben stemrecht op de ledenvergadering. Vergeet dus niet uw 2020 lidmaatschapspas mee te nemen.

U wordt dringend verzocht zich uiterlijk 31 januari a.s. op te geven vanwege het
reserveren van de ruimte en de catering in het museum.

Let op! U dient zich digitaal aan te melden.

De mogelijkheid hiervoor volgt in de loop van kalenderweek 49!.

Wij verwelkomen u graag op de ALV van het 43ste verenigingsjaar,

Het JDCH-bestuur