menu sluiten

Algemene Ledenvergadering

ALV1024x661

AGENDA voor de Algemene Leden Vergadering 16 maart 2019

Door: Marisca Urbanus, secretaris

Op zaterdag 16 maart 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jaguar Daimler Club Holland plaats.

Ieder jaar is dit voor de club weer een belangrijk moment.

Dit jaar zijn wij te gast bij Carstorage & Go, Laan van Deelen 11, 2497 GG Den Haag.

Tijdens deze ALV bent u in de gelegenheid om uw visie en/of wensen kenbaar te maken voor het komende nieuwe bestuursjaar en te ervaren hoe het de club het afgelopen verenigingsjaar is vergaan.

 

Agenda ALV 2019 

 1. Opening 
 1. Notulen van de ALV van 12 maart 2018 
 1. Benoeming secretaris:

Paul Rademacher (secretaris) legt zijn functie neer en Marisca Urbanus zal zijn functie voortzetten. 

 1. Jaarverslag en beleid bestuur, door de secretaris 
 1. Verslag van de penningmeester.
 2. Financieel verslag 1-11-2017 t/m 31-10-2018, ter goedkeuring
 3. Verslag van de kascontrolecommissie
 4. Begroting 2018/2019
 1. Presentatie accenten van beleid, door de voorzitter
 1. Decharge en benoeming van de kascommissie
 2. Decharge en benoeming van het bestuur
 3. Decharge en benoeming van functionarissen 
 1. Bestuursvacatures 
 1. Huldiging jubilarissen 25/40 jaar lid door de voorzitter 
 1. Mededelingen 
 1. Rondvraag 
 1. Sluiting

De ALV wordt gehouden bij Carstorage & Go, Laan van Deelen 11, 2497 GG Den Haag. 

Inloop en ontvangst vanaf 13.30 uur. Aanvang om 14.00 uur met een welkomstwoord door onze gastheer Erik Pieters.

Na afloop van de ALV geven wij het woord aan onze gastspreker Peter Niesink, Algemeen directeur Bovag.

 

Peter Niesink zal ons meenemen in de wereld van de automotive, elektrificatie, milieuzones en fiscaliteiten. 

Graag ontvangen wij uw aanmelding met lidnummer vooraf op e-mailadres secretaris@jdch.nl of telefonisch via 06 – 55 19 32 38.

Vergeet u niet uw JDCH-lidmaatschapspas mee te nemen?

 

Documenten ALV (LET OP! u dient ingelogd te zijn alvorens u doorgeleid wordt):

Klik hier, om naar de documenten te gaan!