Algemene Ledenvergadering (Gewijzigde datum)

10989737_333853480146829_7451002872777761202_n1024x661-e1515945948825-770x497

Door: Paul Rademacher, secretaris JDCH

Reserveer de datum

Namens het bestuur van de Jaguar Daimler Club Holland nodig ik alle leden uit om aanwezig te zijn op en deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze wordt nu gehouden op Maandagavond 12 maart 2018, van 19.00 tot 21.00 uur. En de locatie is het Hotel Van der Valk in Vianen.

Agenda

Het officiële deel van de ALV begint om 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Over het definitieve programma wordt u nog geïnformeerd. Tijdens de jaarlijkse ALV zal het bestuur u uitvoerig bijpraten over hetgeen het afgelopen verenigingsjaar heeft plaatsgevonden en over de financiële verslaglegging. Uiteraard zal het afgelopen jubileumjaar uitvoerig de revue passeren. Ook onze plannen voor het nieuwe verenigingsjaar komen aan de orde. Het is ook deze keer een uitstekende gelegenheid om in gezelschap van uw medeleden vragen te stellen over de JDCH en uw wensen kenbaar te maken.

Ereleden

Sinds de vorige ALV hebben we de mogelijkheid om leden met een bijzondere en langjarige verdienste voor de club voor te dragen voor een erelidmaatschap. Het reglement dienaangaande vindt u op de website. Gemotiveerde voordrachten dienen uiterlijk 10 januari 2018 bij het bestuur te zijn.

Graag zetten wij ook de leden in het zonnetje die dit verenigingsjaar 25 jaar of 40 jaar lid zijn. Als u hiervoor in aanmerking komt en er bij wilt zijn, reserveer dan de datum van 12 maart 2018.

Mutaties

Zoals elke ALV van de JDCH zal ook deze in het teken staan van een aantal mutaties binnen het Algemeen- en Dagelijks Bestuur. Dit jaar is de voorzitter Wim Rimmelzwaan aftredend. De benoeming van een nieuwe voorzitter is statutair toebedeeld aan de ALV. Het bestuur is voornemens een kandidaat voor te dragen. Wij hebben namelijk de heer Jan Sinoo bereid gevonden het voorzittersstokje over te nemen. Jan heeft veel bestuurlijke ervaring in grote consultancy-organisaties en is zelfstandig adviseur. Hij vervult tevens enkele commissariaten. Hij rijdt in een Jaguar XK coupe en restaureert samen met zijn zoon een Jaguar E-type. Ook is hij regelmatig te vinden op club events.
Bij deze worden de leden opgeroepen om desgewenst andere belangstellenden voor het voorzitterschap (‘tegenkandidaten’) voor te dragen. Dat kan conform het huishoudelijk reglement tot uiterlijk 3 weken vóór de ALV (17 februari 2018).

Tot slot

Natuurlijk eindigen we de ALV met een gezellige borrel met een hapje en met een toast op het nieuwe verenigingsjaar!

In de eerstvolgende Gazette (nummer 2 van de 42ste jaargang), via de digitale Nieuwsbrief en op de website www.jdch.nl vinden de komende tijd de publicaties plaats van de voorlopige en de definitieve agenda.

Wij verwelkomen u graag op 12 maart op de ALV van het 41ste verenigingsjaar van de JDCH.


Verslag, Agenda en Huishoudelijk reglement worden behandeld in de ALV op 12 maart a.s.

  • Download: Verslag ALV 2017
  • Download: Agenda ALV 2018  
  • Download: Huishoudelijk Reglement JDCH 00-00-0000

Let op! deze stukken bevinden zich in het afgeschermde gedeelte van onze website. U dient hiervoor in te loggen of reeds ingelogd te zijn.