menu sluiten

Coronavis club-update

c800_updatec

Beste Vrienden en Vriendinnen,

Het Corona virus heeft Nederland en de gehele wereld in de greep. En dus ook onze club! In het verlengde van eerdere berichten zal het niet verrassen dat de geplande activiteiten van de club en van Jaguar Forum tot en met eind april zijn afgelast. Als de ontwikkelingen aanleiding geven voor verlenging van die periode, dan zullen we daarover berichten.

Van de gelegenheid maak ik gebruik door te berichten dat de Gazette eind april gewoon zal verschijnen. Mogelijk dat er een paar dagen vertraging zal ontstaan in verband met de logistiek. Zoals we er nu naar kijken, zal de editie van eind juni ook gewoon verschijnen. Het kan zijn, dat de redactie, vanwege het wegvallen van verslagen van evenementen, wat meer gaat schrijven over auto’s van leden. Leden met tips over een leuke of bijzondere Jaguar of Daimler, bij voorkeur ook met een leuk verhaal erachter, of een andere leuke Jaguar gerelateerde geschiedenis, kunnen zich melden bij redacteur@jdch.nl.

Velen van ons zullen door het ontbreken van de evenementen de onderlinge contacten missen. Dat geldt ook voor mij. De club is immers meer dan een serie fysieke evenementen en bijeenkomsten; via onze hobby is vriendschap en kameraadschap ontstaan, die onderhoud nodig heeft en waaraan de komende weken en maanden behoefte bestaat. Erik Scherder, de bekende Nederlandse neuropsycholoog, spreekt over afleiding, die nodig is om door moeilijke periodes heen te komen. De afleiding die de evenementen ons bieden moeten we even missen, maar niets staat ons in de weg om de onderlinge contacten te blijven zoeken.

Namens het bestuur wens ik je sterkte voor de komende periode en bovenal gezondheid. Onze gedachten gaan uit naar de getroffenen en hun dierbaren.

Hartelijk groet,

Jan Sinoo

Voorzitter