menu sluiten

Secretaris legt functie neer.

secretaris-gezocht

Marisca Urbanus legt functie van secretaris neer.

Tot onze spijt moeten we jullie berichten dat Marisca Urbanus de functie van secretaris heeft neergelegd. Aan haar besluit liggen meerdere overwegingen ten grondslag onder meer het tempo waarin veranderingen plaats vinden. De club is, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de ledenenquête, in beweging maar wel vanuit het besef dat we ook het goede moeten behouden. Kortom dat vergt tijd en het bestuur betreurt het dat Marisca dit proces die tijd niet wil geven.

We zijn inmiddels op zoek naar een nieuwe secretaris en hebben daartoe een profielschets opgesteld die via de volgende hyperlink is te lezen:

Profielschets-Secretariaat-JDCH-2019

Leden die interesse hebben in de functie kunnen zich uiteraard al melden bij de voorzitter; graag zelfs!

Goed om te weten dat in de tussentijd de post van secretaris niet onbezet is. We hebben Jan Bouman, lid van de buitenlandcommissie en lid van het groot bestuur, bereid gevonden de post tijdelijk in te vullen. Jan kent onze club goed en is dus direct inzetbaar. Ons streven is voor de eerstvolgende ledenvergadering in maart, de functie van secretaris weer permanent ingevuld te hebben.

We zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn beschikbaarheid en zien uit naar een plezierige en goede samenwerking.

Hartelijk groetend,

Jan Sinoo

(06)-57.88.69.73