menu sluiten

Meningspeiling

enquete

Meningspeiling:

Het bestuur is benieuwd naar de belangstelling van de leden voor de deelname aan evenementen in de tweede helft van 2020. We zijn een club van autoliefhebbers die de evenementen aangrijpen om hun auto gepoetst en wel te rijden en clubgenoten te ontmoeten. Vanuit die gedachte wil de club evenementen organiseren, mits verantwoord en de gezondheid van de leden niet in gevaar wordt gebracht. Dat heeft natuurlijk alleen zin als er in aanleg voldoende belangstelling is.

Daarom willen we je vragen ons te laten weten of je wel of niet aan JDCH evenementen in de tweede helft van 2020 wilt deelnemen, en zo ja aan welke van de bovengenoemde evenementen je zou willen deelnemen (geldt uiteraard niet voor de evenementen 4, 5, 6, 7 en 9, die definitief niet doorgaan). De vraag is bedoeld als meningspeiling en niet als inschrijving. Inschrijven kun je op de gebruikelijke manier via een email aan de betreffende organisator (zie aankondigingen in de Gazette en op de website).

Stuur je reactie naar secretaris@jdch.nl onder vermelding van je lidnummer en de nummer(s) van de evenement(en) alsmede eventuele suggesties m.b.t. de organisatie van het betreffende evenement.

We zijn heel benieuwd en bij voorbaat dank voor de moeite!

Met hartelijke groet

Jan Sinoo

———————————————————————————————————————————————————–

Evenementen gedurende het tweede halfjaar 2020:

Het bestuur van de JDCH heeft zich recent beraden op de evenementen in de tweede helft van het kalenderjaar. De vraag lag voor, wat op basis van de huidige richtlijnen in het kader van het Corona virus verantwoord en mogelijk is. Daarbij heeft een belangrijke rol gespeeld dat een groot deel van onze leden in de risicocategorie valt. Maar ook dat er wel mogelijkheden zijn voor activiteiten in de buitenlucht, waarbij we geen gebruik hoeven te maken van horeca en waarbij de gewenste 1,5 meter eenvoudig te realiseren is. Wij vermoeden dat leden daar wel graag aan willen deelnemen om hun auto en zichzelf toch nog even te kunnen uitlaten.

De conclusie van het beraad is dat de club terughoudend moet zijn met het organiseren van evenementen en niet vooruit moet lopen op een mogelijke verdere versoepeling van maatregelen. Het virus is immers niet weg en niet uit te sluiten is dat we kunnen worden geconfronteerd met een tweede golf. Ook hebben we te maken met praktische beperkingen van horeca, musea en overnachtingen. En, last but not least, is de belangstelling van leden om deel te nemen aan evenementen allesbepalend.

Alles overwegende en op basis van de inzichten van vandaag leidt dit tot de volgende besluiten voor de periode juli-oktober:

 1. Er worden twee taxatiedagen georganiseerd. De eerste vindt plaats op 20 juni in Wilp, hier wordt gewerkt op afspraak om de 1,5 meter mogelijk te maken;
 2. Het Heritage (SS) evenement en de Engelse Picknickrit op resp. 25 en 26 juli gaan door bij voldoende belangstelling (dit zijn buitenactiviteiten);
 3. Over het JDCH-Concours d’Élégance en de daaraan gekoppelde rit op 9 augustus is nog niets definitiefs besloten;
 4. Het Concours d’Élégance op Soestdijk op 29 en 30 augustus gaat definitief niet door;
 5. Stuntdriving op 22 augustus gaat definitief niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar;
 6. De molenrit op 23 augustus gaat dit jaar niet door;
 7. Het najaarsweekend van 4-7 september gaat definitief niet door;
 8. De voorjaarsrit van regio Zuidwest is verplaatst naar 5 september en gaat door bij voldoende belangstelling;
 9. De technische dag Zuid op 26 september gaat definitief niet door;
 10. Friese Fonteinenrit op 27 september gaat door
 11. Eind juni wordt een besluit genomen over de Pyreneeën en Noord Spanje Tour van 27 september tot 9 oktober. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden;
 12. De British Carparts Day in Gorinchem gaat vooralsnog door;
 13. Een bezoek aan het Louwman museum als vervanger voor de afgelaste Algemene Ledenvergadering is afhankelijk van de opening van het museum. Op dit moment is daaromtrent nog geen informatie beschikbaar.

Voor de evenementen die doorgaan, worden protocollen gemaakt, waarbij de maatregelen van de Rijksoverheid leidend zijn.