menu sluiten

Onderdelendag naar Expo-Houten

Onderdelendag Houten 28 nov 2021[1]
Publicatiedatum: 14 december, 2021

Sinds 2019 heeft de JDCH geen eigen Onderdelendag meer. Om voldoende schaalgrootte te bereiken voor standhouders, zowel als bezoekers, sloot JDCH zich in 2019 aan bij de andere Britse automerken die op dat moment begonnen waren met het organiseren van een gezamenlijke beurs.

Na een éénmalig verblijf in Gorinchem in 2019 werd de beurs in 2020 gecancelled vanwege corona en vervolgens trokken de Britse automerkenclubs dit jaar naar Expo-Houten, dat zeer centraal in het land gelegen is.

In tegenstelling tot voorgaande edities was het evenement dit jaar pas op 28 november, een maand na het ingaan van de wintertijd. Dat betekende dat de standhouders vroeg op moesten, teneinde om 10.30 uur paraat  te staan voor de bezoekers.

Het betekende ook dat er minder bezoekers en standhouders een oldtimer meebrachten want de nacht ervoor had er al sneeuw gelegen en er was pekel gestrooid. Daar wil je een zorgvuldig gerestaureerde en vertroetelde oldtimer niet aan bloot stellen.

Onze club had deze keer geen clubstand om de simpele reden dat er niet genoeg vrijwilligers beschikbaar waren om de clubstand op te bouwen en te bemannen.

Door dreigende corona maatregelen van het duo Rutte en de Jonge, was het tot vrijdag 26 november spannend of dit zogenaamde ‘doorloopevenement’ überhaupt door kon gaan. Uiteindelijk waren er toch nog zo’n 1.500 bezoekers, wat neerkwam op 50% van de 2019 editie. Ook het aantal standhouders was aanmerkelijk lager dan in 2019. Aantal en grootte van de clubstands was duidelijk naar beneden bijgesteld en ook het budget voor entertainment aangepast aan de verwachtte lagere bezoekersaantallen. Een gevolg was dat bezoekers niet zo lang bleven en vrouwen en kinderen slechts in kleine aantallen meekwamen. Als we volgend jaar weer normaal kunnen draaien, is er dus nog wel wat te verbeteren aan de opzet om een wat breder publiek te boeien en wat langer te binden. Positieve geluiden hoorden we over de horeca en de lage kosten van entree en parkeren.

De corona regels werden goed nageleefd. Er werd consequent gecontroleerd op de QR code, iedereen droeg een mondkapje en er was voldoende afstand. Wat dat betreft kunnen we het evenement als veilig beschouwen en is een compliment voor de organisatie zeker op zijn plaats. Het waren voor hen bar onzekere tijden.

Van bezoekers hoorden we dat ze het leuk vonden om elkaar weer te spreken na 2 jaar, ook al viel het niet altijd mee om elkaar te herkennen met mondkapje.

Een bijkomend voordeel van het thuiswerken blijkt te zijn dat diverse clubleden hun restauratieprojecten weer van stal gehaald hebben en weer aan de slag gegaan zijn. Er zijn dus weer onderdelen nodig en er is dus ook weer een volgende onderdelendag nodig.

Hopelijk allemaal weer in goede gezondheid tot ziens op de aanstaande 2022 editie!

Cees & Rosetta Ouwerkerk