menu sluiten

Sponsoren

Overzicht van Sponsoren

De JDCH kan haar contributiebijdrage op het lage huidige niveau houden dankzij de onmisbare sponsoring van bedrijven die onze vereniging en onze automobielen een warm hart toedragen.

Informatie voor potentiële adverteerders

De Jaguar Daimler Club Holland bestaat sinds november 1976. Een actieve club van eigenaren van en geïnteresseerden in zowel oude als nieuwe Jaguars en Daimlers. Tegenwoordig kent de vereniging ca. 2.000 leden in binnen- en buitenland.  De club organiseert voor haar leden elk jaar meer dan twintig landelijke meetings, waarbij alle leden welkom zijn. Een jaarlijks terugkerend fenomeen is bijvoorbeeld de ‘JDCH-Onderdelendag/Lifestyle beurs’, welke in de maand oktober centraal in het land wordt gehouden. Ook een rit naar het buitenland komt jaarlijks enkele malen voor op de agenda. Daarnaast vind er in elk lustrumjaar een internationale rit plaats van ruim 2 weken. Gelet op de grootte van de club is er daarnaast voldoende draagvlak om ook op regionale schaal activiteiten te organiseren.

Jaguar Gazette

Het clubblad, de ‘Jaguar Gazette’ verschijnt tweemaandelijks, dus zes keer per jaar en bevat aankondigingen van evenementen, verslagen met foto’s van de bijeenkomsten, technische artikelen, ingezonden stukken, uittreksels uit binnen- en buitenlandse magazines en uiteraard het laatste Jaguar/Daimler nieuws. Verder is er in elke ‘Gazette’ een aantal vaste rubrieken ondergebracht, en kunnen de leden gratis advertenties plaatsen voor de koop en verkoop van auto’s en onderdelen.

Doelstelling

Onze doelstelling is vooral het bevorderen van het onderlinge contact tussen geïnteresseerden in deze fraaie automobielen, door onder meer het organiseren van bijeenkomsten. Daarbij kunnen wederzijds de technische ervaringen van reparatie of restauratie worden uitgewisseld, terwijl ook het competitie-element aandacht krijgt, o.a. bij toerritten, evenementen en in de vorm van beoordeling door een deskundige jury bij het clubconcours.

Doelgroep & welstandsklasse

De leden van de club en lezers van het magazine zijn liefhebbers en geïnteresseerden in zowel oude als nieuwe Jaguars en Daimlers De meest zijn zelf eigenaar van één of meerdere gekoesterde auto’s naast hun normale dagelijkse wagen. Het overgrote deel valt in welstandsklasse 1 en een minder groot deel in welstandsklasse 2.

Onze website werd afgelopen jaar  ruim 100.000 keer bekeken die gezamenlijk naar 277.000 pagina’s aanklikten. De adverteerders werden in totaal 6.500 keer aangeklikt.

Meer informatie?

Indien u ook zou willen adverteren in ons clubblad en op onze website kunt u voor verdere informatie een e-mail zenden aan Jan Sinoo, e-mail: voorzitter@jdch.nl.