menu sluiten

Invoering Privacywet

avg

Invoering Privacywet  en de Jaguar Daimler Club Holland.

Als JDCH verzamelen wij gegevens van onze leden voor onze dienstverlening, administratie en incasso. Dit gebeurt via de ledenadministratie. Nu op 25 mei de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht is geworden, attenderen wij u graag op de vertrouwelijk manier waarop wij met uw gegevens omgaan, en deze enkel benutten voor het doel waarom wij ze u vragen. Als wij derden inschakelen om onze dienstverlening uit te voeren, zoals de verzending van de Gazette, dan leggen wij de privacy-afspraken met hen vast in een verwerkersovereenkomst. Wij blijven daarbij verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw gegevens.

Daartoe is een uitgebreide Privacyverklaring Jaguar Daimler Club Holland opgesteld, die u hier kunt raadplegen. Daarin is ook opgenomen hoe om te gaan met eventuele vragen of klachten.

Wij zorgen er bewust voor dat we zo min mogelijk data vastleggen, en behandelen deze vervolgens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij zien de bescherming van uw privacy, en de veilige opslag van uw data, als een prioriteit.

Het Bestuur.