menu sluiten

Algemene Leden Vergadering verslag

JDCH ALV

Het is inmiddels 3 weken geleden dat de jaarlijkse ALV plaatsvond. Dit keer per videoconferentie met professionele ondersteuning. Niet zo leuk als de oorspronkelijk geplande fysieke meeting in Metropole, maar wel efficiënt. Naast de goedkeur van het financieel verslag, de decharges en de benoemingen, kon er gestemd worden over twee belangrijke beslissingen. Het betrof  het uitbesteden van de lange buitenlandreis aan E4Travel – ingaand 2022, en een contract met Olio Media voor de opmaak van de Gazette – ingaand 1 maart 2021. Dit laatste naar aanleiding van de emigratie van Guido naar Frankrijk.  Beide voorstellen werden zonder tegenstemmen goedgekeurd. Het gedetailleerde verslag en de jaarstukken vindt u op de website bij Bestuurlijke documenten (CLUB/Alleen leden – eerst inloggen).